Franciszkanki Misjonarki Maryi
MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

PUSTELNIA FRANCISZKANSKA

Dziewczęta, które pragną odkryć, jakie mają powołanie:

- szukać
- słuchać
- modlić się
- w modlitwie
- w górach
- z indywidualnym prowadzeniem

ZAPRASZAMY na Pustelnię Franciszkańską do ZAKOPANEGO
zgłoszenia: s. Marta Naumczyk fmm fmmgalileamlodych@gmail.com